Boendebudget

Gå tillbaka

Kolonilott

Hassan Hassan (importerad av Hilda Bostadsbolaget )  •  2020-02-24  •  Alla  •  Kod för budgetförslag: 13  • 

Mellan gård 1 och 2 på Godvädersgatan bakom den friliggande tvättstugan har det funnits lådor. Platsen kan rustas upp och odlingsplatser med staket av armeringsjärn som kan stängas till kan byggas. Platserna blir mer privata och motverkar stöld av skörden. Boende använder dessa stycken mark för odling av grönsaker, blommor etc. Alla boende kan vara med. Uppskattad kostnad är 20 000-50 000 kr*.

 

*Det här föslaget beräknas kosta 100 000 kr.

Plats: Friskväderstorget

Kostnadsförklaring

x antal odlingslådor= staket= nytt grus= ev. vattenanslutning=


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar