Boendebudget

Gå tillbaka

Nyskriven musikal av och med Biskopsbor

La Vaca Loca La Vaca Loca (importerad av Ellen Hansson )  •  2020-03-16  •  Alla  •  Kod för budgetförslag: 37  • 

Musikalföreställning utomhus
Musikalföreställning utomhus

Mitt förslag består av en nyskriven musikalföreställning av och med personer boende i stadsdelen Biskopsgården I Göteborg.

Som kulturutövare uppvuxen och bosatt i stadsdelen upplever jag att området fått en negativ stämpel i samband med skjutningar de senaste åren. Samtidigt är det en fantastisk plats att bo på med en mångfald av människor och kultur som inte återfinns i "finkulturrummet" i innerstan. Jag vill med detta förslag flytta ut finkulturen hit, bjuda in Biskopsbor att skapa ett unikt verk utifrån sin blick på området och sin egen identitet istället för den som ofrivilligt tilldelas oss som bor här. Jag vill visa den kompetens och positiva sidan av Biskopsgården som inte syns i media genom att bjuda in allmänheten till en högkvalitativ föreställning på passande plats/lokal i slutet av 2020.

Som verksam musiker, kulturarrangör och projektledare upplever jag att den "fina" kulturen är fokuserad till innerstaden i Göteborg och sällan får utrymme i områden som Biskopsgården. En del projekt som jag stöter på i Biskopsgården fyller en utmärkt funktion genom sociala mötesplatser och sammanhang men skulle behöva kompletteras med större bredd och högre i tak. Jag vill helt enkelt sätta upp en proffsig, sprudlande show som lika gärna kunde spelas på en av de stora scenerna men som gör att folk tar sig den korta resan ut på Hisingen och tar del av världen vi lever i. En symbolisk "brygga" mellan finrummet och orten där gränser och fördomar utmanas och suddas ut.

Projektet riktar sig till personer i alla åldrar som sysslar med och/eller är intresserade av att lära sig skriva manus och musik, sjunga, dansa, spela teater, scenteknik eller marknadsföring.

Bakom projektet står kulturföreningen La Vaca Loca som utgörs av en grupp kulturarbetare med en mängd olika kompetensområden. I första hand tillhandahålls en kulturprojektledare som driver musikalprojektet och bjuder in verksamma personer i Biskopsgården. Detta kompletteras vid behov av kompetens ur La Vaca Loca. Med stöd och handledning av professionella kulturprojektledare, manusförfattare, sång, dans och teater-coacher som bjuds in att hålla workshops skapas en föreställning där deltagarna är huvudskaparna och även de som sköter all teknik (ljud, ljus och scen), marknadsföring och själva genomförandet.

Projektet kommer genomföras genom att boende i området bjuds in till ett informationsmöte, anmäler sitt deltagande och delas in i grupper beroende på intresseområde. Därefter görs en inventering av kompetens, möjliggörande komponenter, material och lokaler. En tidsplan skapas och projektet inleds genom regelbundna träffar, workshops och repetitioner från och med sommaren 2020 till och med slutet av 2020 då föreställningen äger rum.

Jag söker 100.000,00 SEK för att genomföra projektet, hålla workshops, hyra utrustning och täcka material- och marknadsföringskostnader.

Plats: Svarte Mossen

Kostnadsförklaring

Ljud/Ljus utrustning 40.000,00 SEK Lokal/Scen 20.000,00 SEK Föreningsarvode 20.000,00 SEK Materialkostnader 10.000,00 SEK Markandsföring 10.000,00 SEK Totalt: 100.000,00 SEK


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar