Boendebudget

Gå tillbaka

Helgidrott

Geesguud ungdomsförening Geesguud ungdomsförening (importerad av Geesguud )  •  2020-02-20  •  Alla  •  Kod för budgetförslag: 4  • 

Vi vill arrangera idrott varje helg i Sjumilahallen från september månad till april. Aktiviteten är ett samarbete mellan olika föreningar i Norra Biskopsgården. Gymnastik-, dans-, fotboll- basket och andra föreningar i Sjumilahallen är med i aktiviteten. Huvudansvarig för aktiviteten är Geesguud ungdomsförening. Aktiviteten kommer genomföras fredagar och lördagar från klockan 19-23. 

Ungdomarna i området kommer vara ledare för aktiviteterna. Budgeten ska gå till ett arvode till ungdomarna för insatsen. Stadsdelen kan erbjuda hallen gratis. 

Mohammed Ali Sheakbdi Dimvädersgatan 43  0737667888

 

Uppskattad kostnad: 200 000 kr

Plats: Sjumilahallen

Kostnadsförklaring

har budgeterat för 214 000kr men vi får prata om att se över den budgeten och slopa från personalkostnaden. UPPDATERING: Budgeten för Helgidrotten har korrigerats i efterhand på grund av förseningar i den ursprungliga kostnadsberäkningen


You must sign in or sign up to leave a comment.
Har inga definierade milstolpar